Υποβολή προσφορών
04 Μαρ 2015

Υποβολή προσφορών

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ (Σ.Α.Α.Π.Π.) με την υπ’ αριθμό 414/18/11/2014 απόφαση Δ.Σ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές αλεύρου να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές για την προμήθεια αλεύρων, με κριτήρια την καλύτερη τιμή για τα είδη – ποικιλίες των αλεύρων όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω:

1. Είδος : Αλεύρι από μαλακό σιτάρι τύπου 70%. Τιμή μετρητοίς με την παράδοση – παραλαβή του προϊόντος στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ:…… ευρώ.

2. Είδος : Αλεύρι από σκληρό σιτάρι κατηγορίας Μ σκληρό. Τιμή μετρητοίς με την παράδοση – παραλαβή του προϊόντος στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ:…… ευρώ.

3. Είδος : Αλεύρι από σκληρό σιτάρι κατηγορίας Μ ψιλό. Τιμή μετρητοίς με την παράδοση – παραλαβή του προϊόντος στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ:…… ευρώ.

4. Είδος : Αλεύρι από μαλακό σιτάρι κατηγορίας Π 55%. Τιμή μετρητοίς με την παράδοση – παραλαβή του προϊόντος στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ:…… ευρώ.

5. Είδος : Αλεύρι από μαλακό σιτάρι κατηγορίας Π Σούπερ. Τιμή μετρητοίς με την παράδοση – παραλαβή του προϊόντος στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ:…… ευρώ.
Κάθε προσφορά θα φέρει την επωνυμία της εταιρείας – επιχείρησης του προσφέροντα, ονοματεπώνυμο υπεύθυνου, σφραγίδα και υπογραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εκπρόσωποι αυτών, θα υποβάλουν τις προσφορές τους εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 μέχρι Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-3615691, 210-3631409
Fax : 210-3621530
Email : info@saapp.gr

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. της Σ.Α.Α.Π.Π.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χαρίλαος Μάνος Παναγιώτης Σαχινίδης


moderator