Συνεργάτες

Οι συνάδελφοι αρτοποιοί μέλη της Συντεχνίας μας, μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω συνεργάτες για υποστήριξη σε διαφόρων ειδών θέματα όπως νομικά, φοροτεχνικά, τεχνολογίας τροφίμων.

Νομικά Θέματα

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3ης Σεπτεμβρίου 18  Αθήνα
Γραφείο 5-6  3ος όροφος
Τηλ. 210-5236181
Κινητό : 6977-402245
Fax :  210-5239542
Email : eseraphim@ath.forthnet.gr

Λογιστικά/Φοροτεχνικά Θέματα

Αντώνης Φειδοπιάστης & Συνεργάτες – Λογιστικά – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
Ηρ. Πολυτεχνείου 27 – Νέα Πεντέλη 152 36
Τηλ.: 210 6133 392. 210 6133 396 – Fax: 210 8101 750 – Κιν.: 6977 325 449
e-mail: fidopias@otenet.gr

Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων

Κουβουτσάκης Γεώργιος – Τεχνολόγος Τροφίμων Γ.Π.Α.
Υπεύθυνος Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας Τροφίμων της ΜΕΤΡΟΝ ΑΕ
Τηλ.: 210 4227440 – 693 2872805
e-mail: kouvoutsakis@metronpack.gr