Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
09 Απρ 2015

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του καταστατικού συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών – Προαστίων – Περιχώρων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 18, στον 4ο όροφο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

  1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη.
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του έτους 2014.
  4. Απόφαση για την ίδρυση δευτεροβάθμιας κλαδικής οργάνωσης.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015.
  6. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού του έτους 2014.

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00 συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο χώρο, δηλαδή την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκλιση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση , η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο χώρο, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00 και με τα ίδια πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Υ.Γ. Δεκτά στη Γ.Σ. γίνονται μόνο μέλη, οικονομικά τακτοποιημένα, όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

        Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

     Χαρίλαος Φ. Μάνος                                                           Παναγιώτης Σαχινίδης


moderator