Ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, στο πλευρό του Φούρνου της Γειτονιάς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
09 Μαΐ 2019

Ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, στο πλευρό του Φούρνου της Γειτονιάς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Θεόδωρος Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ
Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών
τ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Να προστατευτούν οι μικρομεσαίοι αρτοποιοί

Μαζί με πολλούς άλλους κλάδους, δυστυχώς, και αυτός των αρτοποιών υφίσταται τα οδυνηρά αποτελέσματα της μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Καθημερινά οι αρτοποιοί γίνονται μάρτυρες αθέμιτων παραβιάσεων του Ν. 3526/2007 για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας. Παραβιάσεων από αλυσίδες καταστημάτων αρτοποιίας, αλλά και από πολυεθνικές εταιρίες υπεραγορών.
Ειδικότερα, πολλές αλυσίδες αρτοποιείων παραβιάζουν συστηματικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ημέρες λειτουργίας των αρτοποιείων, παράγοντας παρανόμως ψωμί, καθώς και άλλα προϊόντα αρτοποιίας τις Κυριακές και τις αργίες. Δεν είναι λίγα τα καταστήματα πώλησης άρτου, μάλιστα, που δεν τηρούν ούτε το προβλεπόμενο από το νόμο ωράριο παραγωγής άρτου (δηλαδή από τις 4 το πρωί και μετά, όπως ορίζει ρητά το άρθρο 17 του Ν. 3526/2007), προκειμένου να αποκτήσουν χρονικό «προβάδισμα» έναντι των άλλων, νομίμως λειτουργούντων αρτοποιείων και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Ταυτόχρονα, δεν είναι λίγα τα υπερκαταστήματα που, αν και πωλούν κατεψυγμένο ψωμί, διατείνονται πως πωλούν φρέσκο, παραπλανώντας τους καταναλωτές. Δεν λείπουν, φυσικά, και άλλες παραβιάσεις των νόμιμων προϋποθέσεων παραγωγής και πώλησης άρτου, όπως είναι αυτή της μη ασφαλούς για τη δημόσια υγεία συσκευασίας των προϊόντων και της μη αναγραφής της ημερομηνίας παραγωγής και ενδεδειγμένης κατανάλωσης.
Όλες αυτές οι παραβιάσεις της νομοθεσίας έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην επιβίωση των παραδοσιακών αρτοποιείων, τα οποία υφίστανται έναν αθέμιτο ανταγωνισμό. Ο κύκλος των εργασιών των νόμιμων αρτοποιείων μειώνεται και τα μικρά καταστήματα άρτου κλείνουν το ένα μετά το άλλο.
Όπως είναι φανερό, είναι απαραίτητη η εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα καταστήματα που παράγουν ή πωλούν αρτοσκευάσματα, αλλά και η συνολικότερη βελτίωση της διοικητικής διαδικασίας ελέγχου και εφαρμογής κυρώσεων. Οι μικρομεσαίοι αρτοποιοί πρέπει να προστατευτούν. Η Πολιτεία πρέπει να ενεργήσει άμεσα, ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία ή να δοθούν εναλλακτικές λύσεις ενίσχυσης των «μικρών αρτοποιών». Η απαλλαγή των μικρότερων αρτοποιείων που επιθυμούν να απασχολήσουν επιπλέον εργαζομένους τις Κυριακές και τις αργίες από την καταβολή των επιπλέον κοινωνικών εισφορών ή άλλων βαρών, ίσως με τη θεσμοθέτηση κατ’ αποκοπήν μικρού εργοσήμου, αλλά και η αναζήτηση άλλων στηριγμάτων ή ενισχύσεών τους προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα έξοδα λειτουργίας τους κατά τις πρόσθετες ημέρες, θα βοηθούσε τους μικρότερους αρτοποιούς να αυξήσουν τον τζίρο τους και να διατηρήσουν τα καταστήματά τους. Σε κάθε περίπτωση, τα παραδοσιακά, νόμιμα λειτουργούντα αρτοποιεία πρέπει να κατορθώσουν να επιβιώσουν.


moderator