26 Σεπ 2014

Ενέργειες ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την “Δήλωση – Διαμαρτυρία” της ΣΑΑΠΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την με αρ. Πρωτ. 352/8-9-2014 «Δήλωση – Διαμαρτυρία» της ΣΑΑΠΠ προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου κ. Στ. Κομνηνό, τον Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γ. Στεργίου με κοινοποίηση στα κόμματα, και στην οποία ζητούσαμε να αποσύρει άμεσα την παράνομη εγκύκλιο με αρ. Πρωτ. Α2-809/4.9.2014, αλλιώς θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Χαρά Καφαντάρη αποδεχόμενη το δίκαιο αίτημά μας κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή την οποία και σας επισυνάπτουμε και καλεί τον κ. Υφυπουργό να απαντήσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην εφαρμοστεί η υπ’ αρ. πρωτ. Α2-809/4-9-2014 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, να ζυγίζονται ενώπιον του καταναλωτή όλα τα προιόντα που ορίζει ο  Ν.4524/2014 και να εξασφαλιστεί έτσι η ισονομία.

Με τιμή για το Δ.Σ. της ΣΑΑΠΠ

Ο  Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Χαρίλαος Μάνος                                                                     Παναγιώτης Σαχινίδης

 

25/09/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Tα βιοτεχνικά αρτοποιεία που λειτουργούν στην πατρίδα μας απασχολούν εν μέσω της χειρότερης κρίσης που βίωσε χώρα σε καιρό ειρήνης 140.000 εργαζόμενους και παράγουν κατά γενική ομολογία το καλύτερο φρέσκο ψωμί στην Ελλάδα. Η αρτοποιητική νομοθεσία έχει αλλάξει δύο φορές μέσα σε δέκα μήνες, μετά την τελευταία αλλαγή που επήλθε με τον Νόμο 4254/7-4-2014. Το γεγονός αυτό είναι από μόνο του απαράδεκτο, αν λάβει κανείς υπόψη του τις δυσκολίες που προκαλεί η συνεχής αλλαγή του θεσμικού πλαισίου σε επαγγελματίες που έχουν επενδύσει ένα αξιοσέβαστο κεφάλαιο προκειμένου να δημιουργήσει ένα βιοτεχνικό αρτοποιείο.

Την ήδη ασφυκτική κατάσταση για τους αρτοποιούς έρχεται να επιδεινώσει μια πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης κ Ανταγωνιστικότητας, αναφορικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, της οποίας οι παραδοχές μοιάζουν να έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο. Πιο συγκεκριμένα, η υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α2-809/04-09-14 εγκύκλιος ορίζει ότι η ζύγιση του προϊόντος γίνεται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή μόνο όταν πρόκειται για φρέσκο άρτο και φρέσκα αρτοσκευάσματα, ενώ στην περίπτωση του συσκευασμένου προϊόντος κάτι τέτοιο δεν απαιτείται.

Σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 4524/2014 που αντικατέστησε την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν. 3526/2007, ορίζεται ότι «[…] Όλα τα προϊόντα των προηγούμενων εδαφίων ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή. […]». Τα προηγούμενα σε κατάταξη εδάφια του άρθρου 10, στην παράγραφο 1 αυτού, είναι τρία και ορίζουν με σαφήνεια τα προϊόντα που πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία ζύγισης. Με βάση τους ορισμούς αυτούς, είναι σαφές ότι όλα τα προϊόντα των ως άνω τριών εδαφίων ζυγίζονται μπροστά στον αγοραστή.

Επειδή από το περιεχόμενο της εγκυκλίου προκύπτει η διάθεση του Υπουργείου να περιοριστεί η ζύγιση μόνο στους φούρνους, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που πωλούν φρέσκα προϊόντα και επειδή η πρακτική αυτή προκαλεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2-809/04-09-14 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, να ζυγίζονται ενώπιον του καταναλωτή όλα τα προϊόντα που ορίζει ο Ν.4524/2014 και να εξασφαλιστεί έτσι η ισονομία;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Καφαντάρη


moderator