26 Μαι 2015

Εκμίσθωση

Διατίθεται προς μίσθωση ιστορικό (από το 1913) αρτοποιείο, γωνιακό, εμβαδού 160 τμ. Αλεξανδρείας 7 & Διστόμου, ισόγειο κτίσμα απί οικοπέδου του αυτού εμβαδού, με 4 εισόδους (# επί Αλεξανδρείας, 1 επί Διστόμου), πολύ κοντά στον Αρχαιολογικό Χώρο (Λόφο) Κολωνού. Μηχανήματα ανήκουν στην κυριότητα του εκμισθωτού και παραχωρούνται στον αδειούχο αροποιό μισθωτή.


moderator